AD/HD

Höftledsröntgen & Armbågsledsröntgen

Raser med krav på 18 månader för officiell HD-diagnos:

Bullmastiff
Dogue de bordeaux
Grand danois
Maremmano-abruzzese
Mastiff
Mastino napoletano
Newfoundlandshund
Landseer
Pyrenéerhund
Sankt bernhardshund

Gradering av HD-avläsning:

A = Normala höftleder
B = Ej dysplasi
C = Lindrig dysplasi
D = Måttlig dysplasi
E = Höggradig dysplasi

Gradering av AD-avläsning:

UA = inga påvisabara förändringar
lbp (I) = lindriga benpålagringar
mbp (II) = måttliga benpålagringar
kbp (III) = kraftiga benpålagringar